Bar New World Sa Đéc

CĐT             :  Anh Tùng

Địa Điểm    : 182 Hùng Vương SADEC

Thiết Kế      :  Lê Khắc Thắng Anh

Hạng Mục   : Thi Công Phần Trang Trí

Chủ Trì       :  KTS Nguyễn Tiến Đạt 

Năm            : 2017