Thi Công Karaoke Q.2

CĐT             :  Hứa Hà Phương

Địa Điểm    : 216 Nguyễn Văn Hưởng, Q.2

Thiết Kế      :  KTS Nguyễn Tiến Đạt

Năm            : Tháng 04 - 2018

Thi Công Karaoke Q.2