NỘI THẤT TÒA NHÀ NGÂN HÀNG BẢN VIỆT

Địa Chỉ      : 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3

Hạng Mục : Thiết Kế & Thi Công

KTS             : Nguyễn Minh Đức

Qui Mô      : 650m2