BIỆT THỰ QUẬN 7

THIẾT KẾ          : KTS TRẦN DUY 

CĐT                   : Anh Trương Đình Tạo

NĂM                   : 2015

(NGOẠI THẤT DỰ ÁN PHÚ MỸ)

 

 

BIỆT THỰ QUẬN 7