THIẾT KẾ BIỆT THỰ

CÔNG TRÌNH     : BIỆT THỰ BÌNH DƯƠNG

CĐT                    : ANH THẮNG

THIẾT KẾ            : KTS TRẦN NGỌC BÁCH

NĂM                    : 2010

 

THIẾT KẾ BIỆT THỰ.