Karaoke KingDom

CĐT             : Kingdom

Địa Điểm    : 67 Phạm Viết Chánh, Q.1

Thiết Kế      :  KTS Nguyễn Tiến Đạt

Năm           :  Tháng 06 - 2018