NHÀ PHỐ BÌNH TÂN

CĐT  :  CHỊ TRÂN

KTS  :  PHAN HOÀNG TRỌNG

ĐC    :  46/67/26 Đường 18, BHH, BTân

NĂM : 2018