NỘI THẤT TÒA NHÀ NGÂN HÀNG BẢN VIỆT

Địa Chỉ      : 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3

Thiết Kế    : KTS Nguyễn Minh Đức

Quy Mô     : 650m2